JENO Pracownia Projektowania Naturalnego

Rustykalna pizzeria

Założenia stylistyczne tego dwupoziomowego lokalu miały stanowić spójną całość z wiejsko-biesiadną wizją ukazaną w nazwie i menu pizzerii. Jako materiał bazowy wykorzystane zostały głównie „niedoskonałe”, zaolejowane deski, drewno odzyskane ze starych mebli będących na wyposażeniu lokalu i starej drabiny. Część elementów wyposażenia zmieniła swoją pierwotną funkcję, inne nieco przerobiliśmy by wpasować w nowe założenia.


 • JENO Pracownia Projektowania Naturalnego Gastronomy

 • JENO Pracownia Projektowania Naturalnego Gastronomy

 • JENO Pracownia Projektowania Naturalnego Gastronomy

 • JENO Pracownia Projektowania Naturalnego Gastronomy

 • JENO Pracownia Projektowania Naturalnego Gastronomy

 • JENO Pracownia Projektowania Naturalnego Gastronomy

 • JENO Pracownia Projektowania Naturalnego Gastronomy

 • JENO Pracownia Projektowania Naturalnego Gastronomy

 • JENO Pracownia Projektowania Naturalnego Gastronomy

 • JENO Pracownia Projektowania Naturalnego Gastronomy

 • JENO Pracownia Projektowania Naturalnego Gastronomy

 • JENO Pracownia Projektowania Naturalnego Gastronomy

 • JENO Pracownia Projektowania Naturalnego Gastronomy

 • JENO Pracownia Projektowania Naturalnego Gastronomy

 • JENO Pracownia Projektowania Naturalnego Gastronomy

 • JENO Pracownia Projektowania Naturalnego Gastronomy

 • JENO Pracownia Projektowania Naturalnego Gastronomy

 • JENO Pracownia Projektowania Naturalnego Gastronomy

 • JENO Pracownia Projektowania Naturalnego Gastronomy

 • JENO Pracownia Projektowania Naturalnego Gastronomy

 • JENO Pracownia Projektowania Naturalnego Gastronomy

 • JENO Pracownia Projektowania Naturalnego Gastronomy

 • JENO Pracownia Projektowania Naturalnego Gastronomy

 • JENO Pracownia Projektowania Naturalnego Gastronomy

Admin-Area