GiaThinhPool & SPA

Tu van thiet ke ho boi gia dinh

Hồ bơi gia đình là một sản phẩm không quá xa lạ đối với cuộc sống hiện nay, nhiều hộ gia đình đang có nhu cầu xây dựng hồ bơi nhưng chưa biết chi phí xây dựng hồ bơi gia đình là bao nhiêu, để có thể ước tính chi phí và đưa ra những giải pháp tốt nhất cho việc xây dựng

Total dimensions
100 × 50 × 1.5 m / 150 m² (Length, Height, Width / Area)
Total cost
$2,802.22
  • xay dung ho boi gia dinh GiaThinhPool & SPA

    xay dung ho boi gia dinh

  • Thiết kế thi công hồ bơi gia đình GiaThinhPool & SPA

    Thiết kế thi công hồ bơi gia đình

  • Chi phí xây dựng hồ bơi gia đình GiaThinhPool & SPA

    Chi phí xây dựng hồ bơi gia đình

Admin-Area