MIA Design Studio

Projects

Address
311B Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh
700000 Hồ Chí Minh
Vietnam
+84-2835124391 miadeisgnstudio.com

Reviews

Không gian rất độc đáo
almost 5 years ago
Rất tốt
about 5 years ago
văn phòng chuyên nghiệp, đẹp, xanh!
about 6 years ago