Hồ bơi by nguyen hung architects modern concrete | homify
< >
Hồ Bơi by Nguyen Hung Architects Modern Concrete
< >
Hồ Bơi by Nguyen Hung Architects Modern Concrete
< >
Hồ Bơi by Nguyen Hung Architects Modern Concrete

Hồ bơi nhỏ tận dụng khoảng sân nhỏ trước nhà.

Colour: Blue
Material: Concrete
Similar Photos
Comments