Back to Ideabooks

safaryarium

Patrick jane Patrick jane
Edit
Add photo

safaryarium

موزه ملی کندیکندی شهری در بخش مرکزی سریلانکا است و مهم است، زیرا آخرین شهر پایتخت پادشاهی قبل از تور سریلانکا نوروز استعمار بوده است. این شهر زیبا و تاریخ منحصر به فرد آن را می توان در موزه ملی کندی جستجو کرد.


بخش

اصلی موزه در محل حرمسرای پادشاه قرار دارد. نمایشگاه های اضافی در داخل

کاخ سابق وجود دارد. این موزه مملو از آثاری است که داستان دوران کندیان را

روایت می‌کند، زمانی بین قرن‌های 15 18 ، و زمانی که این منطقه با وجود

استعمار سایر بخش‌های جزیره، استقلال خود را حفظ کرد.


جدا از اشیاء و مصنوعات تاریخی، موزه دارای مجموعه ای باورنکردنی از هنر سریلانکا است، زیرا مخزن رسمی آثار هنری بومی است.